Informacje ogólne

Właścicielem sklepu internetowego Dart-Frog.com jest firma:

NewNotion sp. z o.o.

NIP: 6452542381

Adres rejestrowy:

Szopena 28 Nakło Śląskie 42-620

adres wykonywania działalności:

Łąkowa 3/5 Łódź 90-562

Firma NewNotion sp. z o.o. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie www.dart-frog.com

Umowa sprzedaży zawierana jest między składającym zamówienie (Klientem), a firmą NewNotion sp. z o.o. (właścicielem sklepu dart-frog.com).

Firma NewNotion działa zgodnie z zasadami zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

- Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), rozporządzenie z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Bezpieczeństwo klientom naszego sklepu zapewnia Certyfikat SSL (Secure Socket Layer v3), zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych za pośrednictwem sieci internet. Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu. Informacja wysyłana z serwera do klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

Składanie zamówień przez Internet w sklepie dart-frog.com jest możliwe pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań przez system teleinformatyczny Klienta:

- System operacyjny: Windows,

- Procesor: 1 GHz, RAM, 1 GB pamięci RAM,

- Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca,

- Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768

- Sterowanie: klawiatura, mysz lub inne,

- Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: pobieranie 512 kbit/s, wysyłanie 128 kbit/s,

- Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script np.: Google Chrome czy Mozilla Firefox.

Rejestracja i ochrona danych osobowych

Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały opisane szczegółowo w polityce prywatności, dostępnej pod linkiem:

https://www.dart-frog …..

Rzeczy i towary

Wszystkie produkty dostępne w dart-frog.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Dart-frog.com zobowiązany jest dostarczyć klientom towar nowy bez wad.

Procedura składania zamówień

Zamówienia składane są na stronie http://www.dart-frog.com

W sklepie dart-frog.com można dokonywać zakupów w dwóch opcjach:

- po zalogowaniu (z rejestracją);
- bez logowania (bez rejestracji).

Zakup towaru następuje poprzez dodanie wybranego towaru do koszyka, a następnie wypełnienia formularza zamówienia i potwierdzanie go „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

Prawidłowo złożone zamówienie potwierdzane jest niezwłocznie wiadomością e-mail wysyłaną automatycznie przez system sprzedaży sklepu na adres wskazany przez Klienta a w szczególnych przypadkach telefonicznie.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:

- w przypadku przedpłaty przelewem na konto lub płatności kartą kredytową – po otrzymaniu przez sklep zapłaty w pełnej wysokości, najczęściej w ciągu 24h;
- w przypadku płatności przy odbiorze – po otrzymaniu potwierdzenia zamówienie od Klienta, najczęściej w ciągu 24h.

Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale operatorów pocztowych i firm kurierskich.

Umowa zawarta pomiędzy Klientem a NewNotion sp. z o.o. dotycząca zakupu danego towaru w www.dart-frog.com ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w dart-frog.com jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych przez Klientów osobiście.

Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku.

W przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia Klient ma prawo anulować część lub całość zamówienia.

Klient informowany jest o statusie zamówienia poprzez wiadomości e-mail, jeśli adres e-mail został podany przy składaniu zamówienia.

Na prośbę klienta (przekazaną e-mailem lub telefonicznie) możemy dokonać zmian w złożonym zamówieniu.

Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Przywileje powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków promocji lub wyprzedaży. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

Płatności

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze (za pobraniem). W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep dart-frog.com anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail.

Klient wybierający dostawę na terytorium Polski może wybrać jedną z dostępnych form płatności: przelew tradycyjny, przelew elektroniczny. Dla klientów wybierających dostawę poza granice Polski dostępna dostępną formą płatności jest przelew elektroniczny (m.in : kartą Visa, kartą Mastercard, PayPal)

Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny lub faktura Vat.

Podane w sklepie ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatek Vat.

Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych (PLN). Ceny nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego TPay.

TPay obsługuje:

- Karty: VISA, MasterCard, EuroCard, JCB oraz Diners Club;

- e-przelewy: PayPal, MasterPass, mTransfer (mBank), Płacę z Inteligo (konto Inteligo), MultiTransfer (MultiBank), Przelew24 (BZWBK), ING Bank Śląski, SEZAM (Bank BPH SA), Millennium – klienci korporacyjni, Przekaz/Przelew bankowy, Deutsche Bank PBC S.A., Kredyt Bank S.A. (KB24), iPKO (Bank PKO BP), Lucas Bank, Płać z Nordea, Przelew z BPH, Moje Rachunki, mPay – Płatność telefonem komórkowym, InvestBank, Bank Ochrony Środowiska, Bank Gospodarki Żywnościowej, Zapłać w Żabce, Volkswagen Bank Polska, Kantor Polski, Pekao24 Przelew, Płać z ING Bank Śląski (konto indywidualne), TransKasa, Millennium – Płatności Internetowe (konto indywidualne), Płacę z Alior Bankiem, Płacę z Citi Handlowy, MeritumBank Przelew, Pay Way Toyota Bank, Płać z BOŚ, SkyCash.

Gwarancja

Na towary zakupione w naszym sklepie internetowym udzielamy 24 miesięcznej gwarancji niezależnie od rodzaju produktu.

Reklamacja

Towary objęte są 24 miesięczną gwarancją. Sklep www.dart-frog.com zobowiązany jest dostarczyć klientom towar nowy bez wad.

W przypadku stwierdzenia wady towaru Klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 12 miesięcy od daty doręczenia (otrzymania) towaru. Klientowi przysługuje prawo do nieodpłatnej naprawy wadliwego towaru albo jego wymiany na nowy. W przypadku jednak, gdyby okazało się to niemożliwe, wymagało nadmiernych kosztów, sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie (do 14 dni) lub gdyby naprawa lub wymiana narażała nas na znaczne niedogodności, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.


W takim przypadku Klient powinien wypełnić formularz „returnform” odesłać towar na adres:

NewNotion sp. z o.o.

Lakowa 3/5 Lodz 90-562

Reklamacja z tytułu gwarancji zostanie rozpatrzona niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. Sklep www.dart-frog.com ustosunkuje się do złożonej reklamacji i w ciągu 14 dni zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub wymieni i wyśle nowy bez wad. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep www.dart-frog.com zwraca po rozpatrzeniu reklamacji.

W przypadku zwrotu równowartości ceny towaru i kosztów odesłania reklamowanego towaru dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z przeprowadzona reklamacją.

Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów a także przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
- Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Nessi sklep Internetowy a Konsumentem jest: Unijna platforma ODR (online dispute resolution) dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Postanowienia końcowe


- Pełna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.dart-frog.com. Nabywca poprzez przyjęcie bonu podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje jego zapisy. Każdy Okaziciel niebędący Nabywcą poprzez przyjęcie bonu podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje jego zapisy.

- Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu z następujących ważnych przyczyn: np. zmiana przepisów prawa.

- Bon podarunkowy nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym ani kartą płatniczą w rozumieniu przepisów prawa.

- Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać w formie do Wydawcy na adres:


Progres Norbert Sztandera, Wojciech Izbicki Spółka Jawna
ul. Sobieskiego 16, 32-650 Kęty.

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: shop@www.dart-frog.com.

- Reklamacje dotyczące zakupionych towarów mogą być składane na zasadach ogólnych sklepu internetowego www.dart-frog.com. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicz praw przysługujących konsumentom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Informacje końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

Zgodnie z art. 384. § 1. Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedającego i Kupującego.